fbpx

Kunskapsbank

Batterier

Litiumjonbatterier har en hög energidensitet och sparar upp 70% av volym och vikt jämfört med traditionella blybatterier. De är perfekt anpassade för cykliska applikationer och klarar upp till 2000 cykler med väldigt djup urladdning, så mycket som 80%. Ytterligare en fördel med litiumjonbatterier är att de går avsevärt mycket snabbare att ladda upp än traditionella blybatterier.

Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på med lithiumbatterier.

De tre vanligaste blybatterityperna är AGM, gel, och blöta batterier. Beroende på användningsområde kan de delas in i start- och förbrukningsbatterier. Startbatterier är designade för att ge mycket energi under korta perioder, medan förburkningsbatterier är bäst lämpade för att ge en jämn ström under långa perioder.

Tänk på att batterier aldrig ska laddas ur helt. Här nedan specificeras vilket urladdningsdjup som gäller för respektive batterikemi.

AGM
I AGM-batterier är all vätska bunden i en väv mellan blyplattorna. Eftersom de inte innehåller någon vätska är AGM-batterier helt underhållsfria då vätska inte behöver fyllas på. Cellerna är inkapslade vilket betyder att batteriet är väldigt säkert. Det avger ingen gas, utan sväller endast istället för att explodera. AGM-batterier är perfekt för både start och förbrukning, men ska aldrig laddas ur mer än 50% eftersom det i så fall kommer ta skada.

Gel
Gel-batterier är väldigt lika AGM-batterier, då de har samma egenskaper. Det som skiljer dem åt är att vätskan inte är bunden i väv, utan är i gelform. Gelbatterier lämpar sig för förbrukning och upp till 60% av kapaciteten kan nyttjas innan det behöver laddas.

Blöta batterier
I blöta batterier är syran och elektrolyten i vätskeform som rör sig fritt mellan blyplattorna. Det som särskiljer blöta batterier från AGM och gel är att vätskan med jämna mellanrum behöver fyllas på. Om batterierna inte används eller underhålls på rätt sätt kommer batteriet ge ifrån sig en lättantändlig gas. Blöta batterier passar för både start och förbrukning och bör inte laddas ur mer än 50% eftersom de då tar skada.

En batteribank kan vara serie- eller parallellkopplad. Den består av minst två batterier och vi rekommenderar aldrig fler än fyra batterier parallellt. Välj hellre få och stora batterier, än många och små.

Tänk på! Ström färdas alltid kortast möjliga väg. Därför ska alla kablar vara lika långa. Annars kommer obalans i batterierna uppstå.

Parallellkoppling 12V + 12V = 12V
Genom parallellkoppling behålls samma volt och banken fungerar som ett enda större batteri.

parallellkoppling

Seriekoppling 12V + 12V = 24V
Om behovet är att få ut mer volt ska batterierna seriekopplas.

Sådant som påverkar batteriers livslängd är till exempel: värme, kyla, obalans, att blanda gamla och nya batterier i samma bank eller att de står oladdade för länge.

Temperatur
De flesta batterier är gjorda för att verka i cirka +20°C. Redan vid +30°C har batteriets livslängd halverats. LHTF-serien är blybatterier konstruerade för att klara högre temperaturer.

Använd en tempsensor för att ha koll på temperaturen i dina batterier. Notera att det endast är blybatterier som ska ha tempsensor. I lithiumbatterier regleras temperaturen av batteriets BMS.

Installationskvalitet
Var noga med att använda rätt kablage och lika långa kabellängder. Obalans i batterierna uppstår bland annat om kabellängderna inte är lika långa.

Att blanda nya och gamla batterier
Vi rekommenderar att aldrig någonsin blanda nya och gamla batterier, och definitivt inte olika kemier i samma batteribank. Om ett batteri blivit dåligt ska hela banken bytas, annars kommer obalans uppstå och livslängden kommer påverkas avsevärt.

Laddning
Livslängden kommer påverkas om batterierna står oladdade för länge och inte underhållsladdas korrekt. Använd också en laddare som är anpassad för dina batterier.

Inför vinterförvaring är det viktigt att du laddar upp dina batterier ordentligt. Det gör du för att inte förstöra kemin i batterierna. Den optimala förvaringstemperaturen är en miljö som är cirka 15 grader, svalt och torrt, till exempel i ett garage. Med högre förvaringstemperatur ökar självurladdningen.

Batterierna ska även underhållsladdas säkert och pålitligt, till exempel av en laddare från Mastervolt som du kan lämna på och laddningen sköter sig själv automatiskt.

Räkna med tre ampere per kvadrat för 12V. Ju länge kablar du har, desto större kvadrat behöver kablarna ha. 

Ström färdas alltid kortast möjliga väg. Därför ska kablarna också vara lika långa, dock maximalt tre meter mellan batterier och laddare. Det finns annars risk att det blir obalans i batteribanken och en direkt följd av det är att ett batteri kommer ta slut innan de andra i banken. Utgå alltid från lasten/förbrukaren för att få rätt dimension på kablarna.

Vid installation av tempsensor ska den placeras på det mittersta batteriet i banken. Notera att det endast är blybatterier som ska ha tempsensor. I lithiumbatterier regleras temperaturen av batteriets BMS.

Vid installation av batterier är det viktigt att de står väl ventilerade. En tumregel är minst 1,5 centimeter mellanrum för bra kylning. Om de står för nära varandra kommer de att bli för varma, vilket påverkar livslängden.

Vi rekommenderar att alltid läsa installationsmanual för respektive batteri för optimal installationskvalitet.

Laddning

Välj rätt laddare
Vi rekommenderar en batteriladdare dimensionerad på minst 10% av batteribankens kapacitet. Ett enkelt exempel är att till exempel en batteribank på 500Ah kräver en batteriladdare på minst 50 ampere.

Hur många batteribanker ska du ladda?
Ska du ladda både förbrukningsbatterier, startmotor och bogpropeller krävs en laddare som klarar det.

Spänning
Batteriladdaren ska ha samma spänning som batteriet, det vill säga 12V batterispänning ska ha en 12V batteriladdare. 24V batterispänning kräver en 24V batteriladdare.

Snabb och säker laddning
Att ladda batterierna snabbt och säkert kräver tillräckligt med laddningsström mätt i ampere.

Laddningsspänning
Enkla och ofta billiga batteriladdare anger laddningsströmmen för den nominella batterispänningen, det vill säga 12V eller 24V. Att ladda ett batteri kräver en högre laddningsspänning, nämligen 14,4V eller 28,8V. Om laddningsströmmen sjunker vid denna högre laddningsspänning tar det mycket längre tid för batteriet att laddas. Det resulterar i en förkortad livslängd på batteriet. Batteriladdare från Mastervolt ger full laddningsström även vid hög laddningsspänning och höga omgivningstemperaturer. Det säkerställer korta laddningstider och optimal livslängd för dina batterier.

I takt med att litiumjonbatteriers popularitet ökar ställs också höga krav på dess laddning. Laddningen måste vara pålitlig, säker och snabb, samtidigt som batterierna ska bibehålla sin kapacitet och funktion för att få en maximal livslängd.

För att få maximal livslängd med bibehållen kapacitet och bästa funktion är det viktigt att du väljer rätt laddare till ditt litiumjonbatteri. Det är frågan om laddspänningar, strömstyrkor och laddningtid, samtidigt är det viktigt att laddningen är säker och pålitlig.

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att ladda lithiumbatterier.

Om batterier blivit helt urladdade krävs en laddare som klarar att väcka dem till liv igen. Till exempel är ChargeMaster och ChargeMaster Plus laddare som kan ladda batterier från 0V.

Mastervolts 3-steg plus laddningsteknik är det snabbaste och säkraste sättet att ladda lithiumjon, AGM, gel och blöta batterier. Tekniken består av följande faser:

Steg 1: Bulkfasen
I bulkfasen levererar batteriladdaren sin maximala ström och batterispänningen ökar. Varaktigheten i den här fasen beror på batterikapaciteten, laddarens kapacitet och eventuella förbrukare som är anslutna till batteriet under laddning. Ju större batteri, desto längre tid tar den här fasen.

Steg 2: Absorptionsfasen
Absorptionsfasen börjar när batteriet har nått sin maximala spänning. Vid den här tidpunkten är batteriet cirka 80% fulladdat och laddningsströmmen börjar långsamt minska. Vid 25°C är maxspänningen 14,25V för ett 12V-batteri och 28,5V för ett 24V-batteri. I det här skedet laddas batteriet till 100%, vilket tar cirka tre till fyra timmar beroende på batterityp, batteriladdare och laddningsmängd.

Steg 3: Floatfasen
När batteriet är fulladdat i slutet av absorbtionsfasen övergår det till floatfasen. Mastervolts batteriladdare växlar över till underhållsspänning så att batteriet förblir fulladdat och i optimalt skick. Eventuella befintliga laster drivs också. Laddaren förblir i floatfas tills batterispänningen sjunker på grund av för hög belastning eller tills batteriladdaren kopplas ur när strömanslutningen tas bort.

Plusfasen
Flera av Mastervolts batteriladdare är utrustade med ett extra steg, plusfasen. Under de perioder batteriet vilar kommer en absorptionscykel på en timme ske var tolfte dag för att säkerställa att batteriet förblir i perfekt skick.

Inverter

En inverter är den enhet som omvandlar batterispänning (DC) till 230V (AC) som vi har hemma i våra eluttag. Via invertern sker en omvandling (invertering) av DC-spänning till AC-spänning, och du kan använda “vanlig el” i uttagen utan att vara ansluten till extern strömkälla, till exempel ett elverk. Genom åren har invertertekniken utvecklats mycket, och Mastervolt driver på utvecklingen genom framförallt Mass Sine.

Det finns flera olika varianter av inverters: de med fyrkantsvåg, modifierad sinus och ren sinus. Fyrkantsvåg och modifierad sinus skapar en fyrkantig och hackig sinusvåg. I uttagen i våra hem, och generellt via kraftnätet, är det helt ren sinus vi använder. Ren sinus och hög effektivitet säkerställer att all känslig utrustning fungerar som den ska, även med inverter som enda kraftkälla.

All elektronik är byggd för att gå på ren sinus. Mastervolts inverters genererar en sinusvågformad utström som liknar det allmänna elnätets och passar därför perfekt för strömförsörjning av känslig utrustning.

Ren sinus har flera fördelar:

 • Bättre verkningsgrad
 • Möjlighet att köra känslig utrustning
 • Batteriet räcker längre
 • Högre generell peak-effekt
 • Rätt spänning i ditt fordon oavsett nätspänning.

 


Fyrkantsvåg

 

 


Modifierad sinus


Ren sinus

Batterisystem

Lika väl som att batteriet ska vara rätt måste strukturen runt omkring hålla samma höga kvalitet. För att ditt batterisystem ska få optimal livslängd och drifttid erbjuder vi, förutom själva batteriblocken, anpassade högkvalitativa ställningar, samt ritningar på ställningar och block för att underlätta planering och installation.

I ett komplett system med batterier och ställningar ingår alltid:

 • Isolerade kopplingsbleck
 • Anpassade ställningar
 • Anpassat kablage mellan våningar
 • Ritning på placering av block
 • Installationsunderlag
 • Komplett drift- och batteriinformation
 • Etiketter och termometer för märkning av block

Här kan du läsa mer om våra batterisystem.

Snabbladdning

Snabbladdare används i första hand som stödladdning vid korta stopp på drivmedelsstationer eller rastplatser. Med våra snabbladdare kan vi skapa skräddarsydda och unika lösningar utefter behov och önskemål och på så sätt möta det ökade kravet på el som drivmedel.

Vi levererar kompakta, flexibla och kraftfulla snabbladdningslösningar som kan anpassas från 50kW till 400kW. Snabbladdarna är pålitliga och säkra i drift och är, trots sin avancerade teknik, enkel att installera och kräver minimalt underhåll.

EU har bestämt om en gemensam standard för ladduttag i Europa. Typ2-kontakten är standard för normalladdning (AC-laddning) och att CCS-kontakten är standard för snabbladdning (DC-laddning).

Normalladdning är den laddning som går genom en monterad laddbox, till exempel hemma, men också genom publika destinationsladdare. Laddningen sker med växelström (AC) och elbilens inbyggda ombordladdare omvandlar strömmen till likström (DC) för lagring i batteriet. Vanligtvis är den maximala effekten 11kW vid AC-laddning

Typ 2
Typ 2-kontakten är EU-standard för normalladdning på elbilar.

Elbilen laddas med växelström (AC). Effekten brukar ligga på mellan 7,4 till 11 kW, ibland upp till 22kW.

CCS
CCS står för Combined Charging System och är en utveckling av Typ 2-kontakten. CCS-kontakten är framtagen för snabbladdning och klarar således både växelström (AC) och likström (DC). Typ 2-kontakten passar i den övre delen av uttaget.

Med en CCS-kabel nyttjas den fulla kapaciteten av vad standarden kan leverera. Laddningshastigheten beror på vad bilen klarar att ta emot och hur mycket laddaren kan leverera. Med CCS laddas elbilen med likström (DC) direkt in i batteriet.

CHAdeMO
CHAdeMO är ett snabbladdningssystem utvecklat i Japan. I Europa följer till exempel Nissan Leaf standarden, i övrigt är den dock ovanlig.

Laddkontakter elbil

Solceller

En solcellsregulators främsta uppgift är att se till att din batteribank laddas upp snabbt och säkert via solceller. Solcellsregulatorer finns idag i flera modeller, storlekar och är baserade på två olika tekniker – MPPT och PWM.

MPPT
En solcellsregulator baserad på MPPT-teknik justerar skillnaden mellan solpanelens högre spänningen och den lägre aktuella laddspänningen till batteribanken och tar vara på effekten i just den effektskillnaden och omvandlar den till laddström. MPPT-teknik är därför upp till 30% mer effektiv än PWM-teknik.

PWM
Om kravet endast är underhållsladdning kan PWM vara ett fullgott alternativ för en regulator. Var bara noggrann med att välja en som kan ställas in för den batterityp du ska använda, samt att den kommer från en erkänd tillverkare som håller hög kvalitet.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan MPPT och PWM.

Miljö & kvalitet

Mastervolt Sweden AB innehar ledningssystem certifierade enligt internationell standard ISO9001:2015 och ISO14001:2015 av ackrediterat institut.

Här kan du läsa mer om vår kvalitets- och miljöpolicy.

ISO miljö kvalitet

Genom El-Kretsen och BlyBatteriRetur tar vi vårt producentansvar för att garantera hållbarhet genom hela kedjan.

I Sverige finns, i likhet med övriga EU-länder, ett producentansvar för blybatterier. Producentansvaret innebär ett komplett ansvar som täcker allt från utveckling och tillverkning till insamling och återvinning. Genom branschens egen återvinningslösning BlyBatteriRetur tar vi på MVS vårt nationella producentansvar.

Sverige har en mycket hög insamlingsnivå av uttjänta blybatterier, över 95% enligt de beräkningar som årligen redovisas för Naturvårdsverket. BlyBatteriRetur är den största aktören i Sverige och svarar för merparten av insamlingen där anslutna företag står för drygt 85% av försäljningen. BlyBatteriRetur har därför en avgörande roll i det framgångsrika resultatet.

Bly är en giftig tungmetall och är extra viktig att återvinna för att det ska tas om hand på ett säkert sätt. Insamlade förbrukade blybatterier som återvinns blir återigen användbara och kan användas i nya batterier eller andra produkter. Det är ett väl fungerande kretslopp och ett bra exempel på cirkulär ekonomi. Den negativa miljöpåverkan, som förr kom med användning av blybatterier, är numera helt eliminerad.

Här kan du läsa mer om hur insamlingen av blybatterier går till.

insamling blybatterier

 • MVS AB arbetar för att ta ett gemensamt socialt ansvar i vår värld. Miljöarbetet hos oss är centralt. Vi stödjer flertalet organisationer och tar genom BlyBatteriRetur vårt nationella producentansvar. Vi har även som mål att driva en CO2 neutral organisation innan 2025. Vi har en stark egenkontroll i vårt miljöarbete och strävar efter att både vi och våra leverantörer ska följa ISO14001.
 • MVS AB ska erbjuda en välkomnande arbetsplats. Vi ska ha ett gott bemötande till alla som arbetar här eller har kontakt med oss. Vår arbetsplats arbetar vi med systematisk riskbedömning och miljöarbete. Detta för att vi ha en säker och välmående arbetsplats. Vi främjar friskvård och våra anställda har bidrag för att kunna utöva friskvårdsaktiviteter.
 • MVS AB respekterar inget annat än fulla mänskliga rättigheter. Vi accepterar inga former av tvångsarbete. Detta gäller samtliga våra underleverantörer och kunder.
 • MVS AB accepterar inga former av barnarbete. Vi kräver av våra leverantörer och kunder, samt följer själva ILO convention 138. Lättare arbete och lärlingskap inom nationella lagar och endast några få timmar per dag kan godkännas i åldern 12-15 år så länge som det inte inkräktar på utbildningsplanen. Ett exempel är praktikplats för skolan.
 • MVS AB accepterar inga former av diskriminering. Detta gäller: etniskt ursprung, kön, språk, religion, sexuell läggning, ålder, familjesituation, politiska åsikter, socialt ursprung eller liknande situationer. Hos oss är alla människor välkomna och av lika värde.
 • MVS AB kräver av våra leverantörer och kunder, att anställda har en god arbetsmiljö och rättigheter. Anställda hos våra leverantörer ska ha rätt till semester och heltidsanställning. Minst en dags ledighet och övertid ska vara frivillig.
 • MVS AB accepterar ingen form av korruption eller mutor. Detta accepteras varken av leverantörer eller kunder. MVS AB eller dess samarbetspartners, ska inte under några omständigheter erbjuda ekonomisk vinning utanför gällande lagar och regler. Detsamma gäller samtliga former av utpressning eller hot.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.