fbpx

EnergilagringStorskalig energilagring
med
energilagringssystem

När elbristen är ett faktum ökar också kraven på pålitlig leverans av ström. En säker och hållbar alternativ källa till energi är ett energilagringssystem uppbyggt av lithiumbatterier. Tekniken med storskalig energilagring är anpassad för att användas oberoende av det allmänna elnätet under de perioder efterfrågan är som störst, när det faller bort eller helt enkelt är för dyrt.

Våra storskaliga energilagringssystem är kompletta och kraftfulla lösningar som är enkla att både installera och underhålla. Vi levererar alla delar själva och kan därför erbjuda snabba leveranser, installation och service. Det är fullt möjligt att utöka kapaciteten vid behov.

Cellerna i systemet är primärt LFP från verifierade källor genom en av världens största batteriproducenter CATL. Tack vare LFP-kemi i modulerna maximeras livslängden i kombination med överlägsen säkerhet. Med BMS i olika steg säkerställs driften över tid med minimalt servicebehov. Battericellerna är koboltfria och produceras enligt SA8000:2014, ISO14001:2015 och ISO9001:2015. Vi är även anslutna till El-Kretsen med producentansvar för att garantera hållbarhet genom hela kedjan.

Hur fungerar energilagring?

Energilagring med ett energilagringssystem är en typ av teknologi som möjliggör lagring av överskottsenergi för senare användning. Detta kan innefatta allt från batterier till mer avancerade system som använder fysiska eller kemiska processer för storskalig energilagring.

Olika tillämpningsområden för energilagring

Tillämpningarna för ett energilagringssystem är många och varierande. De används i allt från små system för hemmet till storskaliga industriella tillämpningar. Energilagringssystem kan stabilisera elnät, förse avlägsna områden med energi, och bidra till ökad användning av förnybar energi.

Olika typer av energilagringssystem innefattar bland annat batterilagring, mekanisk lagring som pumpad vattenkraft, termisk lagring och elektrokemisk lagring. Varje typ har sina unika fördelar och användningsområden.

effekttoppar
Effekttopp

Effekttoppar

Om mycket el konsumeras under vissa tider på dygnet riskeras högre kostnader. Genom att jämna ut effekten med batterilager kapas effekttopparna och kostnaden sänks.

Energilagring Energy Storage ESS
Micro grid

Micro grid

Gå helt offline från elnätet med energilagringssystem. Genom snabb återladdning med grön ström är micro grid-lösningen helt hållbar.

Snabbladdning
Elbilsladdning

Snabbladdning

Genom att kombinera vår lösning för energilagring med snabbladdare på 50-300 kW skapas möjligheter att snabbladda helt oberoende av det fasta elnätet.

Energilagring effekttoppar
Off grid

Off grid-lösningar

Använd batterisystemet som en UPS online/offline för back-up. Våra energilagringssystem skräddarsys alltid utefter plats och behov.

Flera fördelar med energilagring

Med storskalig energilagring via våra energilagringssystem kan du dra nytta av flera fördelar:

  • Hög effektivitet
  • Lång livslängd
  • Skalbarhet

Våra energilagringssystem är utformade för att vara skalbara och anpassningsbara till olika energibehov.

Spårbarheten i celler är en viktig aspekt av Mastervolts energilagring. Genom avancerad teknologi garanteras hög kvalitet och säkerhet i varje del av energilagringsprocessen, vilket möjliggör effektiv övervakning och underhåll. Konfliktfria metaller är en grundprincip i Mastervolts produkter. Företaget förbinder sig till ansvarsfullt inköp av material, vilket garanterar att deras produkter inte bidrar till konflikter eller orättvisa arbetsförhållanden.

Energilagringsystem för olika energikällor

Energi från olika källor som vatten, vind och sol kan lagras effektivt i våra energilagringssystem. Dessa system är flexibla och kan anpassas för att lagra energi från en mängd olika förnybara källor.

Förnybar energi är särskilt lämpad för energilagring i dessa system. Eftersom förnybar energi ofta produceras stötvis (till exempel solenergi under soliga dagar och vindenergi under blåsiga dagar), kan energilagringssystem säkerställa att energin är tillgänglig även när den inte genereras direkt.

AKTUELLT INOM ENERGILAGRING

Mer om energilagring

Modulär energilagring

Modulära lösningar

Våra modulära energilagringslösningar på 125-300 kWh har en hög applikationsflexibilitet och solid miljöanpassning, vilket gör den till en idealisk lösning för projekt med logistiska begränsningar eller begränsade utrymmen. Systemet är fullt skalbart och vilket skapar möjligheter till lösningar med låga koldioxidutsläpp och samtidigt en hög avkastning för olika applikationsscenarier.

Tack vare den avancerade teknik som säkerställer enhetligheten i battericellerna, inbyggd BMS i tre steg, Battery Protection Unit (BPU) och utjämningsfunktioner ökar batteriets livslängd avsevärt.

Containerlösningar

Våra stationära containerlösningar skräddarsys från 300 kWh och anpassas upp till 10 MWh batterikraft. Systemet är designat för applikationer med höga effekt- och kapacitetskrav och kan flexibelt konfigureras vid behov. Tack vare batterimoduler med hög effekt förbättras också strömtätheten.

Systemet är anpassat för att användas både on-grid och off-grid (med extern isoleringstransformator) för att möta behov och funktioner i olika scenarier, till exempel för att hantera effekttoppar, använda för reservkraft, som micro-grid med mera.

Containerlösningen har en avancerad temperatursimuleringsteknik för att säkerställa enhetligheten i battericellernas drifttemperatur, BMS i tre steg och flera skyddsfunktioner.

Icke modulär energilagring

VIll du veta mer om energilagring? Kontakta oss!

Jonas Söderberg

Jonas Söderberg

Mer fakta om energilagring

Livslängden för ett energilagringssystem beror på typen av teknik som används och hur systemet underhålls. Vanliga litiumjonbatterier kan ha en livslängd på 5 – 15 år, medan andra teknologier som flythjul eller termiska lagringssystem kan ha längre livslängd. Reguljärt underhåll och korrekt användning är avgörande för att maximera livslängden på ett energilagringssystem.

Kostnaden för ett energilagringssystem varierar beroende på flera faktorer såsom systemets storlek, teknik, och användningsändamål. Småskaliga system för hemmabruk kan kosta är billigare, medan storskaliga system för energilagring kostar betydligt mer. Priserna har dock sjunkit under de senaste åren tack vare tekniska framsteg och ökad efterfrågan. Kontakta oss för att få en offert på ett energilagringssystem anpassat efter just dina behov.

Våra energilagringssystem använder BMS i tre steg: C-BMS, A-BMS och M-BMS. Tack vare BMS i tre steg övervakas och registreras batteriets hela livscykel och gör varje del i systemet autonomt. Att ha kontroll över hälsotillståndet vid varje laddning och urladdning resulterar i en längre livslängd, bättre stabilitet, högre säkerhetsprestanda, lägre kostnad av ägande och inte minst att det minskar servicebehovet.

EMS är det dynamiska övervakningssystemet som används för att läsa av systemets status genom analys, varning och ingripande vid säkerhetsrisker.

Med EMS utförs energiplanering, energieffektivitet och förbrukningsanalys för att minska totala driftskostnader, maximera lönsamheten, accelererar tillväxten och ökar systemets effektivitet.

EMS förbereds efter önskemål och kan levereras färdigt med egen plattform. Extern EMS kan anslutas för egen styrning.

Modulära lösningar inom energilagring avser system som är utformade för att vara skalbara och flexibla. Dessa system kan enkelt anpassas eller utökas genom att lägga till fler moduler för att öka lagringskapaciteten. Detta tillvägagångssätt möjliggör anpassning till olika energibehov och är idealiskt för både små och stora applikationer. Det ger också möjlighet till enklare underhåll och uppgraderingar över tid.

  • Off-grid hänvisar till energilagringssystem som är helt oberoende av det nationella elnätet. Dessa system är vanliga i avlägsna områden där tillgång till huvudnätet är begränsat eller obefintligt.

  • On-grid system är direkt anslutna till och interagerar med det offentliga elnätet. De kan mata in överskottsenergi till nätet och utnyttja nätets resurser vid behov.

  • Micro grids är småskaliga elnät som kan fungera oberoende eller i samband med det större elnätet. De är användbara för att förse små samhällen, industrianläggningar eller avlägsna områden med en stabil energiförsörjning, ofta genom en kombination av förnybara energikällor och energilagring.

LFP (lithiumjärnfosfat) har inte samma energitäthet som lithiumbatterier med kobolt och nickel, och tar på grund av det upp mer yta, men i ett energilagringssystem är yta sällan ett problem. LFP har trots det flera utmärkande fördelar, bland annat material, pris och livslängd. De har till exempel bättre effekttäthet, låg urladdningshastighet, platt urladdningskurva, lägre uppvärmning, hög säkerhet och högt antal laddningscykler. De är dessutom lätta att förvara och har en förmåga att skapa enorma mängder energi.

LFP-celler har en låg termisk känslighet och kan därför också ses som ett säkert alternativ.

Vad består LFP-batterier av?

Katod (+)
Katoden består av en lithiumförening med olika joner som kommer från olika råmaterial, till exempel järn och fosfat. Mycket av battericellens egenskaper finns i katodmaterialet, till exempel hur snabbt cellen kan laddas ut och hur hög energitäthet en viss cell har. Lithiumjärnfosfat har en hög effekttäthet, mycket bra livslängd och är mer termiskt stabil än de andra katodmaterialen.

Anod (-)
Anoden i lithiumjonceller består av en graftitmix som innehåller lithium.

LFP batterier

CATL är globalt ledande tillverkare av lithiumjonbatterier för elfordon och energilagringssystem. Battericellerna i våra energilagringssystem är verifierade genom CATL.

LFP-batterier (lithiumjärnfosfat) kräver sofistikerade batterihanteringssystem, en så kallad BMS, med kontroll- och skyddsåtgärder i tre steg för att säkerställa att spänning, temperatur och laddningstillstånd alltid fungerar som det ska och justeras vartefter batteriet försämras. Utan BMS går det inte att effektivt förhindra temperaturspridning och systemet kan drabbas av överladdning och oförmåga att övervaka driftsmiljön, vilket ökar risken för termisk rusning och brand.

För att säkerställa säkerheten ytterligare testkörs systemen alltid innan de lämnar vår leverantör. Vi testkör även systemen själva efter leverans och genomför värmesimuleringar för att vara säkra på att allt fungerar som det ska.

Här kan du läsa mer om säkerhetsanordningar i våra energilagringssystem.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.