fbpx
Energilagring effekttoppar

Kapa effekttoppar med energilagring

Effekttoppar uppstår när belastningen på elnätet är hög på grund av stigande effektuttag och energiförbrukning när det är kallt. Den påverkan som uppstår på elnätet gör att det blir dyrare för elbolagen att leverera el och de tvingas köpa el från andra leverantörer för att bibehålla el i nätet. Den el som köps in är inte sällan mindre grön och kommer från fossilbaserade bränslen.

Samtidigt är utfasningen av fossila bränslen och energikällor absolut nödvändig för att vi ska kunna nå klimatmålen. En av nycklarna till en lyckad omställning är elektrifieringen av industri och fordonsflotta. Därför behövs lösningar som kan klara tillväxten och med batterier finns möjligheten att jämna ut effekttopparna.
Utvecklingen av batteriteknik går idag snabbt, framför allt tack vare forskning och framsteg pådrivna av bilindustrin. Med batterier kan vi både minska kostnader och öka effekten. Utvecklingen gör också att batteriprestandan ständigt förbättras och i sin tur pressar priserna. Det öppnar för en ökad användning av stationära energilagringslösningar.

Kapa effekttoppar

Som kund betalar du din elavgift utifrån de effekttoppar du har under en viss period, det vill säga om du konsumerar mycket el under en viss tid på dygnet får du per automatik en högre kostnad. För att sänka den kostnaden behöver du jämna ut effekten, alltså kapa effekttopparna. Något som är möjligt att göra genom att lagra energi i ett batteri, till exempel från elnätet när elen är billig. Den lagrade energin använder du sen när behovet är som störst eller vid de specifika tillfällen du behöver mer energi än vanligt.

reservkraft & ups

Att råka ut för strömavbrott eller tillfälliga överbelastningar i elnätet kan vara direkt förödande för viktiga verksamheter som till exempel sjukhus, flygplatser, datacenter eller kraftverk. Därför måste det finnas reservkraft eller UPS (Uninterrupted Power Supply) som en försäkring mot oväntade driftstopp i produktion och att viktig utrustning tar skada.

Reservkraft är en lösning som genererar energi när normal strömförsörjning faller bort. Idag kan gamla dieselgeneratorer med fördel ersättas med batterier. Tack vare det kan driften fortsätta. Hur länge elektronik kan drivas med hjälp av batterier beror på batteriets kapacitet och hur mycket ström som används under strömavbrottet.

En UPS ser till att strömförsörja lasten under kortare strömavbrott. Till exempel skyddar det utrustning från att ta skada vid ett strömavbrott som varar i bara ett par enstaka sekunder. Batteriet laddas från elnätet och matar sedan automatiskt energi till utrustningen när det behövs.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.