fbpx

Privacy Policy

MVS AB hanterar personuppgifter enligt EU dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Vi strävar efter att alltid hantera all data säkert och har en omfattande policy för hantering av data. Önskar ni ytterligare information om just er data eller hanteringen av detta, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.

Mastervolt Sweden AB arbetar B2B, business to business. Detta innebär att vi inte ska hantera uppgifter kopplade till ärenden rörande privatperson. Enskilda firmor är personuppgifter och mail med uppgifter ska raderas efter registrering i affärssystemet, vari dessa finns lagrade antingen till ni ej längre önskar vara kund. Vänligen meddela er kontaktperson hos oss skriftligen om detta i så fall.

Kontaktformulär & email

 • Skicka aldrig oss känsliga personuppgifter via e-post, till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter.
 • Om vi behöver spara en slutkundsuppgifter, tex under ett pågående supportärende, önskar vi skriftligt godkännande av denna innan vi går vidare.
 • Om vi skulle få känsliga personuppgifter via mail raderas mailet. Om mailet är skriftligen godkänt och behöver sparas enligt bokföringslagen, liknande lag eller under pågående garanti- eller supportärende, sparas data så länge vi har åtaganden gällande detta.

Data vi sparar

 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • Adress (företag)
 • Mailadress

Kunduppgifter

 • Normalt arbetar vi mot juridisk person, det vill säga företag, och lagrar de uppgifter som krävs för att leverera produkter till denna.
 • Om vi mot förmodan skulle ha ett pågående ärende med enskild person så gäller följande: kunduppgifter gällande enskild person, det vill säga en privatperson, ska plockas bort senast 1 år efter avslutad kundrelation, eller om kunden önskar tidigare. Om personen ifråga har kvar garanti på till exempel en produkt raderas uppgifterna efter garantin är utgången.
 • Vi skriver inte ner känslig personlig information om enskild person. Enskilda firmor ska raderas ur affärssystemet om de inte längre önskar vara kund hos oss. Om garantitid finns registrerad på något en person eller enskild firma har köpt, raderas deras data efter garantitiden gått ut.

Säkerhet av data

På MVS AB sparar vi all data som vi behöver på krypterad server. Denna server är ej tillgänglig för användare utanför företaget. Vi har även extern back-up på krypterad serverhotell vilken endast kan kommas åt via ansvarig på företaget. Vi är utrustade med den senaste antivirusprogramvaran på samtliga enheter i vår it-miljö.

Allt externt arbete med vår server och dator, utförs antingen av IT-ansvarig eller av denna utsedda samarbetspartner.

Om ni önskar mer information om just er data, samt som myndighet ta del av vår kompletta policy, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.

Cookies

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.