fbpx
återvinna blybatteri

Vårt ansvar att återvinna blybatterier

I takt med att världen blivit allt mer elektrifierad har både antalet blybatterier på marknaden och dess användningsområden ökat. Inom industri och logistik blir truckarna fler, telekomoperatörer bygger ut sina nät innan gamla tas bort, kraftverk uppgraderar sina kapaciteter, antalet larminstallationer och avbrottsfri kraftförsörjning växer. Det är alla installationer med höga krav på driftsäkerhet utrustade med batterier.

I Sverige finns, i likhet med övriga EU-länder, ett producentansvar för blybatterier. Producentansvaret innebär ett komplett ansvar som täcker allt från utveckling och tillverkning till insamling och återvinning. Genom branschens egen återvinningslösning BlyBatteriRetur tar vi på MVS vårt nationella producentansvar.

Sverige har en mycket hög insamlingsnivå av uttjänta blybatterier, över 95% enligt de beräkningar som årligen redovisas för Naturvårdsverket. BlyBatteriRetur är den största aktören i Sverige och svarar för merparten av insamlingen där anslutna företag står för drygt 85% av försäljningen. BlyBatteriRetur har därför en avgörande roll i det framgångsrika resultatet.

Bly är en giftig tungmetall och är extra viktig att återvinna för att det ska tas om hand på ett säkert sätt. Insamlade förbrukade blybatterier som återvinns blir återigen användbara och kan användas i nya batterier eller andra produkter. Det är ett väl fungerande kretslopp och ett bra exempel på cirkulär ekonomi. Den negativa miljöpåverkan, som förr kom med användning av blybatterier, är numera helt eliminerad.

Så här går insamlingen av blybatterier till

Det finns flera insamlingssystem för blybatterier i Sverige.

  • BlyBatteriRetur samlar in och återvinner blybatterier. Det är den i särklass största aktören i landet.
  • Bilföretagen i Sverige använder bilskrotsystemet och sina individuella verkstadssystem för att samla in blybatterier.
  • El-kretsens system hanterar bärbara batterier av alla teknologier. Volymen blybatterier i det här flödet är dock liten.

Alla distributörer är enligt förordningen skyldiga att ta emot förbrukade blybatterier utan kostnad för hushåll och konsumenter. Producenter anslutna till BlyBatteriRetur har idag över 3000 mottagningsställen. Utöver detta finns kommunernas cirka 600 återvinningscentraler.

BlyBatteriReturs insamlare hämtar förbrukade blybatterier från försäljningsställen, verkstäder och kommuner, samt industriföretag som säljer blybatterier eller använder blybatterier i sin operativa verksamhet, till exempel i eltruckar, i kraftverk och telestationer och i UPS-anläggningar.

De insamlade batterierna återvinns sen vid Boliden-Bergsöes anläggning i Landskrona. Vilket ur miljösynpunkt är den ledande anläggningen i Europa.

insamling blybatterier

Bild från BlyBatteriRetur.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.