fbpx
Energilagring flexibilitet

Energilagring och flexibilitetens fördelar

Ett energilagringssystem byggt av LFP-batterier (lithiumjärnfosfat) kan fylla flera funktioner, dock alltid med syftet att förbättra elnätets flexibilitet och säkerställa tillförlitlig strömförsörjning. Systemet är inte bara idealiskt för att flytta energi från tidpunkter med hög produktion till timmar med lägre produktion för att avhjälpa nätkapacitetsbrist genom att mata in el i nätet lokalt. Det bidrar även med stödtjänster i händelse av strömavbrott, till att minska höga elkostnader, undvika straffavgifter och inte minst för att justera belastningen i elnätet genom att kapa effekttoppar.

Omställningen till hållbara energikällor är en avgörande faktor för att klara klimatomställningen, men när andelen förnybara intermittenta energikällor i snabb takt ökar skapas obalans i elnätet på grund av det höga effektbehovet i förhållande till otillräcklig tillgång på energi. Obalansen kommer leda till spännings- och frekvensavvikelser, försämrad stabilitet och lägre elkvalitet. I takt med att fossila energikällor fasas ut kommer elnätet behöva hjälp att hantera obalansen för att uppnå stabilitet. Med ett energilagringssystem byggt av LFP-batterier kan obalansen jämnas ut och nätstabiliteten upprätthålls genom att pålitlig och högkvalitativ energiförsörjning säkerställs.

Flexibilitetens fördelar

Ett batterisystem är en flexibilitetsresurs med flera nyttor och användningsområden. Det går ofta betydligt snabbare att driftsätta ett batterisystem än traditionell nätutbyggnad. Den modulära designen av systemen gör det också enkelt att flytta och det kan placeras på olika platser och nivåer i elnätet. Användningsområden kan innefatta hantering av frekvensreglering, spänningsstöd, dödnätsstart, laststyrning, uppskjutning av nätinvestering, peak shaving och reservkraft. Med batterisystem som komplement till elnätet kan vi säkerställa att det hålls i gott skick samtidigt som samhällsutvecklingen inte hindras av långa tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät.

Batterisystem kan ha en betydande roll för många aktörer. Företag inom produktion får manövertid att på ett säkert sätt kunna stänga ner processen vid strömavbrott. Det kan försörja en industri med ett kortvarigt behov av mer energi och därmed medverka till att utnyttja elnätet mer effektivt. Det kan även vara en av lösningarna för att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt omvandla dagens bensinstationer till snabbladdningsstationer. Genom att använda lagrad energi när belastningarna ökar och elen är dyr kommer stationsägare snabbare kunna övergå från att leverera bensin till elektricitet och på så sätt utöka laddinfrastrukturen.

Nätägare måste kunna säkerställa leverans av el till sina slutkunder, men utmanas av tillfällen med högt effektbehov. Den mängd el som kan överföras begränsas av elnätets tekniska förmåga, av abonnemang och mot överliggande nät. För att undvika straffavgifter när abonnemangen överskrids kan nätägare ansöka om tillfälligt utökade abonnemang. Problemet kan dock inte lösas om det inte finns tillräcklig kapacitet i nätet. I de här situationerna måste nätägare i stället investera i mer elnät eller flexibilitet genom batterilager, där det senare kan vara billigare än att utöka abonnemanget.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.