fbpx
Energilagring Energy Storage ESS

Varför energilagring?

Utfasningen av fossila bränslen och energikällor är absolut nödvändig för att vi ska kunna nå klimatmålen. Samtidigt finns inte kapaciteten i det allmänna elnätet där den behövs för att driva på den omställning som krävs. – Genom att avlasta elnätet i ansträngda elområden med batterier går det att undvika risker som instabilitet, effekttoppar, straffavgifter och höga elkostnader, säger Oscar Arvidsson, delägare i MVS. 

När andelen väderberoende kraftslag ökar växer behovet av pålitliga källor som kan leverera el när det behövs. Lika viktigt som det är att integrera förnybar energi i elnätet måste obalansen mellan produktion och konsumtion av el jämnas ut. Där har energilagring potential att spela en mycket viktig roll för att jämna ut balansen i elnätet under de perioder efterfrågan är som störst, när det faller bort eller helt enkelt är för dyrt.

Ett energilagringssystem byggt av lithiumbatterier är en säker och hållbar källa till energi. Det är anpassat för att användas helt oberoende av det allmänna elnätet och ger möjligheten att hantera elförbrukning på ett säkert sätt utan att produktion i elintensiva industrier behöver påverkas.

Allt fler städer tar också sitt ansvar och fasar ut fossila bränslen i stadskärnorna. Det betyder att fler elfordon tar plats och i sin tur ökar belastningen på elnätet ytterligare. Möjligheten att snabbladda via energilagring är både kostnadseffektivt och hållbart för att kunna möta kraven på el som drivmedel.

– Fördelarna med energilagring är många. Med hjälp av till exempel solpaneler kan systemet vara helt självförsörjande på el, den fungerar som en räddare i nöden genom att fungera som en UPS vid strömavbrott och ger användaren själv möjligheten att ta kontroll över elförbrukningen utan att riskera höga elkostnader, straffavgifter och avbrott i produktionen. Med energilagring levereras elen säkert när behovet är som störst, avslutar Oscar Arvidsson.

På MVS har vi över 20 år erfarenhet av att beräkna optimal användning av batterisystem och är experter på skräddarsydda strömförsörjningslösningar. Vi är specialister inom vårt område och har ett stort intresse av utveckling och innovation. MVS är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Genom El-Kretsen och BlyBatteriRetur tar vi vårt producentansvar för att garantera hållbarhet genom hela kedjan.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.