fbpx
Fischer Panda fp-control

Ny fp-Control till Fischer Panda DC-generatorer

Nu är nya fp-Control tillgänglig för Fischer Panda Hybrid Power batteriladdnings DC-generatorer från 3,2kW till 22kW.

Det nya systemet gör det enkelt att ställa in parametrarna för batteriladdning, något som är viktigt för strömförsörjning via batterier, samt elektriska drivsystem med litiumjonbatterier. Den digitala fpControl-displayen anger drift- och övervakningsinformation om spänning, ström, temperatur och drifttimmar i generatorn.

fPControl-systemet har ett automatiskt startläge som automatiskt startar generatorn när spänningen sjunker under den valda nivån och stannar när batteriet laddas. Generatorer utrustade med fpControl levereras också med en DC-mätmodul som övervakar spänningen.

Generatorerna är lämpade för laddning av alla typer av batterier, inklusive litiumjonbanker utrustade med en BMS. Varje batterityp har sina egna krav för att säkerställa optimal laddning och för att förhindra överhettning och skador. Ett sätt att uppfylla dessa krav kan många inställningar justeras med hjälp av den digitala fpControl-panelen.

Inställningar som inkluderas är:

  • Bestäm när batteriladdning automatiskt ska starta
  • Justera den maximala och minimala laddningsströmmen till batteriet
  • Ange konstant laddningsspänning (absoptionsspänning)
  • Bestäm när laddning med konstant spänning ska växla till floatspänning
  • Ställ in floatspänning
  • Specificera generatorns automatiska timeout när floatspänning uppnås
  • Aktivera och avaktivera den integrerade batteriövervakningen i generatorn

fp-Control-systemet erbjuder också alternativ för bus communication och kan således visa information på multifunktionsdisplayer via till exempel NMEA2000.

Fischer Panda Hybrid Power DC-generator

Fischer Panda Hybrid Power DC-generatorer ger kraftfull laddning för elektriska system som använder en batteribank som huvudenergikälla. De stödjer strömförsörjning och elektriska drivsystem och är ett bra val när det inte krävs att en generator går kontinuerligt.

En Fischer Panda DC-generator kan fungera som en pålitlig reservkraftskälla när land- eller solenergi är begränsad eller otillgänglig. Ytterligare en fördel är att vissa elförbrukare kan drivas under längre perioder förutsatt att batteribankens kapacitet är tillräcklig när generatorn är igång.

I ett DC-AC-system är Fischer Panda DC-generatorn ansluten direkt till batteribanken. En extra inverter eller combi installeras vanligtvis för att driva elförbrukare med 230V AC. För fritidsbruk kräver denna inställning att generatorn bara går 2-3 gånger om dagen i cirka 30 minuter vardera. Genom att ladda batterier med en generator kan mer tid spenderas till havs i stället för i hamn laddandes landström.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.