fbpx
Energilagring motormagasinet

När elnätet inte räcker till

Är elnätkapaciteten till fastigheten för liten för att klara av fler laddstationer? Svenska MVS har en lösning som blir allt populärare – stationära batterier som laddas på natten och laddar fordonen på dagen.

Problemet med flaskhalsar i elförsörjningen i södra Sverige gör att allt fler bilhandlare och andra aktörer som vill sätta upp laddstationer för fordon stöter på problemet att deras elanslutning har för låg kapacitet för att klara att ansluta en ny eller ytterligare laddstationer.

Som ett svar på detta problem erbjuder allt fler aktörer så kallade energilager – stationära batterier som hjälper till att kapa elförbrukningstoppen, eller tillför den el som krävs för att ansluta ännu en laddstolpe.

En av dessa aktörer är svenska MVS som utöver bland annat batterier, batteriladdare och elverk även erbjuder flyttbara energilager i både standardiserade storlekar och custom made-storlekar inrymda i containers.

För exempelvis en bilhandlare som sitter med problemet att inte kunna sätta upp laddstationer på grund av att elnätleverantören inte kan leverera mer el kan ett flyttbart energilager vara en lösning. Det menar Robert Andresen, vd, delägare och inköpsansvarig på MVS:

– Vi har levererat flera anläggningar där kunden vill ha exempelvis tre laddstationer medan strömkabeln in till deras fastighet bara klarar av att leverera el till en förbrukning som motsvarar en och en halv laddstation. Och för en sådan kund blir ett energilager ett snabbare sätt att få tillräcklig laddkapacitet på plats än att söka bygglov, gräva ned kabel för el och så vidare.

Att skaffa ett energilager kan faktiskt också vara ett billigare sätt att öka elkapaciteten än att gå den vanliga vägen och bygga infrastruktur för att få mer ström från elnätet, säger Robert Andresen.

Batteripacken som sitter i MVS energilager skiljer sig på en viktig punkt från batterierna i dagens elbilar. Den sällsynta metallen kobolt, som används i vanliga litiumjonbatterier till fordon är ersatt med järnfosfat, något som gör att batteripacken i MVS energilager är tåligare för laddcykler och de är även brandsäkrare eftersom kobolt är väldigt svårsläckt.

Det som styr fordonstillverkarna mot att använda elbilsbatterier med kobolt är att batteriet blir betydligt större om man ersätter kobolten med järnsulfat:

– Utrymmet är en starkt begränsande faktor för fordonstillverkarna.

Energilagret behöver inte stå med något särskilt säkerhetsavstånd till närmaste byggnad, utan kan ställas där det passar:

– Hela anläggningen är utrustad med brandlarm och brandsläckning och ordentligt innesluten i en tät transportcontainer.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.