fbpx
Groth Kaross blodgivartrailer

Fordonens kringutrustning kräver också elförsörjning

Text: Gösta Löfström.

Det är inte bara själva fordonen som ska drivas med elektricitet till följd av övergången till eldrivna fordon. Allt mer energi krävs för kringutrustning som till exempel kylaggregat i bilarna. Det ställer nya krav på laddning som alla kanske inte tänkt på.

– De som tillhandahåller laddplatser för fordon är kanske inte så intresserade av att man också laddar kringutrustning i bilarna, så där krävs särskilda åtgärder. Det säger Jonas Söderberg, produktansvarig för snabbladdning vid företaget MVS.

Företaget, som medverkar vid mässan eComExpo i Arlandastad i höst, förser bland annat Mathems distributionsbilar med utrustning för att driva kyldelen i fordonen. Det är allt i ett-lösningar med litiumbatterier och batteriladdare.

– Efterfrågan på lösningar för att driva kringutrustning i fordon ökar hela tiden. Det gäller till exempel räddningstjänst, blodgivartrailers och andra typer av arbetsfordon. För de som kör givna slingor mellan egna noder, där de kan ladda fordon och utrustning, är det enklare, men för de som ska köra på annat sätt, mer oförutsägbart, är det svårare. Där krävs andra lösningar. De nya elbilarna är dyra och investeringarna medger inte långa stillestånd för laddning, säger Jonas Söderberg.

MVS har i 15 års tid arbetat med litiumbatterier för fordonstillämpningar för att komma ner i vikt. Det går att bygga ganska lätt beroende på applikation. Litiumbatterierna har dessutom en E-mark, något som är helt unikt för litiumbatterier.

MVS grundades år 2000 och arbetar med batteri- och strömförsörjningssystem inom den marina marknaden, fordon, energilagring, snabbladdning, reservkraft, säkerhet och industri. MVS är numera en del av den svenska företagsgruppen Kamic Groups affärsområde Electronics.

Mässa för alla e-segment

Jonas Söderberg hoppas att mässan eComExpo i höst kommer att ha en bredd som också inkluderar mycket av det som finns och behövs runt omkring själva fordonsfrågorna. Han lyfter den elförbrukande kringutrustningen som blir allt vanligare, utöver det blir företagets huvudfokus på mässan snabbladdning och energilagring.

Lättillgänglig snabbladdning behövs inte bara för personbilar på väg utan också för tunga fordon, bussar och lastbilar, allt från laddare med en kapacitet på 50 kW upp till kraftfulla laddare på upp till 400 kW. Energilagring handlar om möjligheten att när elbrist gör sig gällande, när efterfrågan är som störst, kunna ha tillgång till el oberoende av det allmänna elnätet, exempelvis med hjälp av kraftfulla litiumbatterier.

Att kombinera energilager och snabbladdare för elbilar innebär inte bara att effekttoppar i elnätet kan reduceras, utan även att utbyggnaden av snabbladdningsinfrastruktur kan påskyndas utan att elnätsägaren behöver förstärka elnätet.

eComExpo är en fackmässa för fossilfria transporter inom alla segment, en mässa som inte är fast i tekniska lösningar. Här är det öppet för drivmedel som el, vätgas och biobränslen och fokus på allt från långtradare och transportcyklar till eldrivna flygplan och oceangående moderna segelfartyg.

Höstens mässa hålls den 27 – 28 september på Scandinavian XPO i Arlandastad.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.